Krisztusban hozta el

Krisztusban hozta el

„Isten Jézusban kínálja a szabadítást, mely átformálja lényeteket – és gondolataitokat is” – mutatott rá áhítatában Kiss Miklós felvidéki lelkipásztor. A Csillagpont csütörtöki napja Jézus életünkben betöltött szerepének vizsgálatával telt.

Kiss Miklós elmesélte, indulás előtt kisfia megkérdezte, hova utazik, majd miután kiderült, hogy ifjúsági találkozóra, a gyermek arra is rákérdezett, ő még fiatal-e. Bár a lelkipásztor nem sorolja magát a fiatalok közé, mint mondta, szeret lelkes fiatalok között lenni, ezért a Csillagpont csütörtöki napján biztató gondolatokkal készült számukra.

Vidd tovább!

A Csillagpont csütörtöki napján Komolay Szabolcs, Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte a találkozó résztvevőit. Mint mondta, a 2017-es esztendő nagyon fontos az ország és a város számára is. „Ez az év az évfordulókról szól: 200 éve született Arany János, 100 éve született Szabó Magda, 500 éve indult útjára a reformáció és 450 évvel ezelőtt a debreceni zsinaton született meg a magyar református egyház” – tette hozzá. Debrecen számára e zsinat a legfontosabb, melyről több rendezvényen is megemlékeztek. A rendezvények közül kiemelkedik a Csillagpont, hiszen „a fiatalok viszik tovább azt a stafétát, melyet eleink leraktak.” Az alpolgármester szerint Debrecent az a református vallás és mentalitás tartotta meg évszázadokon keresztül, melyet cívis mentalitásnak hívnak. „Ezek számunkra nagyon fontosak, azokat a keresztyén értékeket, melyek meghatároznak, azokat tovább vigyük és megtartsuk” – hangsúlyozta, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy érezzék jól magukat és mikor idejük engedi, ismerkedjenek a várossal, mert „van miért”.

„Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr” – olvasta fel a FIRESZ elnöke a 4. zsoltár negyedik versét, majd elmondta, azért ezt az igét választotta, mert egykor ő is egy táborban kapta útravalóul.

„Ezen a héten református hitünkről és életünkről próbálunk gondolkodni, de ne csak próbáljunk – fogalmazott. – Tudjátok bizonyságot tenni az Úrról, ahogy egykor Jób, Pál és sokan mások”. Az ige magyarázatához az is hozzátartozik, hogy sok héber fogalom szerepel a Bibliában a megtérésre, melyek jelentésüket tekintve a bűnbánatról, a visszafordulásról és a hazatérésről szólnak.  „Isten Jézusban kínálja a szabadítást, mely átformálja lényeteket – és gondolataitokat is” – hangsúlyozta Kiss Miklós.

Különleges bánásmód

Az igehirdető játékos tanulásra hívta a jelenlevőket, melynek során egymás felé fordulva, egymásnak ismételhették el a zsoltárrészletet.  Az áhítat résztvevői valóban mosolyogva biztatták egymást, majd közösen is elismételték a szakaszt. Kiss Miklós úgy fogalmazott, a közös tanulás után közösen kell megvizsgálni azt is, mit jelent az ige.

„Úgy vagyunk behuzalozva, hogy igényeljük a különleges bánásmódot, mert az, hogy kedveltjévé választott – az új fordítású Biblia szerint csodákat tesz híveivel –, azt jelenti, hogy különleges módon bánik velünk. Ezt a bánásmódot Isten Jézus Krisztusban hozta el” – foglalta össze a lelkész. Ezzel állította szembe a mindenkori bűnöket, melyeknek következményei lesznek – a következményekben pedig semmi különleges nincs, hiszen a bűn terhének hordozásában nincs különleges.

A délelőtti főelőadás egyik központi gondolatát folytatva hozzátette: „az, hogy a tékozló fiú magába száll, hazaindul és az Atya kitárt karokkal fut felé, elég különleges. Ha nem azt kapom, ami járna nekem, az különleges. Ha kapok valamit, ami nem járna nekem, mert nem érdemlem, az különleges.” Kiss Miklós arra biztatott mindenkit, tudatosítsák, hogy az Úr kedveltjévé választott, mégpedig azért, hogy ne azt kapjuk, ami járna. „Azért, hogy ne kelljen – mert nem is tudnánk – elhordozni, ami jár” – tette hozzá.

Előre lépni

Kiss Miklós az egyik reggeli áhítaton megismert gondolatot is a jelenlévők elé hozta. Mint mondta, különleges kérdést hallott, melyen érdemes mindenkinek elgondolkodnia: Hagyod, hogy Isten Isten legyen az életedben? Hagyod, hogy valóban Isten legyen a családodban, környezetedben, kapcsolataidban, gyülekezetben és abban, ahogy szolgálsz? A felvidéki lelkész szerint Krisztusban formálódik gondolkodásunk, aki Jézusban hisz és elfogadja Őt élete megváltójának, annak különleges bánásmódban lesz része. „Attól lesz különleges, aki adja, attól, ahogyan adja. Ahhoz nem kell hozzátenni, nem kell belőle elvenni – folytatta. – Megkülönböztetett személyként tekint rád, fontos vagy számára. Annyira fontos, hogy érted lemondott a Fiáról, hogy téged kiemelhessen.”

Kiss Miklós különösen szemléletes képpel zárta gondolatait: „Hiszem, ha Istennek van hűtőszekrénye, biztos, hogy egy kis mágnessel a te rajzod is rajta van, abban is gyönyörködik, és különleges bánásmódját kínálja.” Mint mondta, ha igazi reformációt szeretnénk, nem az a kérdés, mennyit kapunk Istenből, hanem, hogy Isten mennyit kap belőlünk. „Ha ebben egyenként vagy külön-külön előre tudunk lépni ezen a héten, akkor már reformálódunk – újjá formálódunk Isten hasonlatosságára” – biztatta a jelenlévőket.

Mindent lát

Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora is köszöntötte a találkozó résztvevőit a kálvinista Rómában – mely elnevezésről elmondta, eredetileg gúnynév volt, amit még Kazinczy Ferenc is használt.

„A reformációról már annyi szó esik, hogy félek, túl fogjuk beszélni ezt az ünnepet” – kezdte mondanivalóját, majd először egy meghatározást osztott meg a jelenlévőkkel: a reformáció nem más, mint a Krisztus-követés igényes formája és annak megélése. „Ha a Csillagponton Krisztus igényes követőinek a közössége örül egymásnak, vigasztaló szót tud mondani a másiknak és le tudja tenni gondjait Isten színe elé, akkor már történik a reformáció” – tette hozzá.

A rektor egy történettel folytatta, melyben egy lelkipásztor arra lett figyelmes, hogy hittanórái után kertje legszebb almafájáról el-eltűnnek az almák. Kifüggesztett ezért egy papírt, melyen ennyi állt: Isten szeme mindent lát. Ám a figyelmeztetés ellenére a következő alkalommal is megfogyatkoztak a gyümölcsök, a papíron lévő felirat azonban egy fél mondattal bővült: Isten szeme mindent lát, de Ő nem árulkodik. „Ez a reformáció: az ember tudja, hogy Isten mindent lát, de nem azért, hogy megalázzon. Azért küldte egyszülött Fiát, hogy életünk legyen és bővelkedjünk” – mutatott rá Bölcskei Gusztáv.

Farkas Zsuzsanna
fotó: Szalai Eszter